حجت الاسلام مروی با حضور در یکی از مساجد حاشیه شهر و افطار با مردم، ضمن آغاز طرح ضیافت آستان قدس رضوی در مساجد حاشیه شهر، از توزیع بیش از 1500 غذای گرم در مناطق حاشیه شهر مشهد و پخش دو میلیون افطاری ساده در مساجد این مناطق خبر داد. .

خب الهی شکر این ماه رحمت باعث شد ما خبرهای خوب از اقدامات خوب بشنویم، خداقوت و امیدواریم این فعالیت ها موجب توجهات همیشگی به مناطق کم برخوردار شهر امام رضا بشه