شنیده‌ها حاکی است پس از دستور ممنوعیت افطاری‌ها توسط  شهردار مشهد ، به تعدادی از نیروهای شهرداری نفری ۶۰۰ هزارتومان بن ماه رمضان داده شده است .

بابا هنوز دو‌ روز نشده ما از این کار قشنگتون تقدیر کردیم! لااقل میذاشتید یک هفته دیگه خراب میکردین! البته بالاخره اونا هم دارن برای مردم زحمت میکشن لازم بود! تازه ۶۰۰ تومان که چیزی نیست سریع خرج میشه