شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به انتقادات گسترده نسبت به عملکرد مدیر روابط عمومی شهرداری مشهد، مجید خرمی مدیرعامل شهرآرا با حفظ سمت سرپرست روابط عمومی شهرداری مشهد شده است.

خب مثل اینکه این دوره کلا نمیخواد مدیر روابط عمومی خوب به خودش ببینه، ان‌شالله دیگه این فرد که رسانه‌ای هست و امتحانشو پس داده بتونه بالاخره کشتی به گل نشسته روابط عمومی رو به ساحل آرام برساند