فرخ منش، مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی: 103 هزار تن سیب خراسان رضوی صادر شد .

ما که چیزی از صادرات و واردات سرمون نمیشه ولی واقعا نمیشه حالا که اوضاع اقتصادی مردم اینقدر خرابه یکم از صادرات رو کم کنیم بیاریم تو بازار خودمون که قیمت‌ها بیاد پایین‌تر؟