بازار سیاه فروش بلیط بازی‌های مهم پدیده همچنان ادامه دارد، این بار بازی حساس با سپاهان و فروش بلیط با قیمت‌های بالا .

الان به مسئولین بگین چرا جلو این کارها رو نمیگیرین میگن ما فقط میگیم تماشاگرا بیان و ورزشگاه رو پر کنن، این چیزا که به ما ربطی نداره!! خود مردم نخرن