امید جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: هزار گالن روغن خودروی احتکاری از برندهای مختلف داخلی و خارجی در انباری در مشهد کشف شد. .

بعد میگن تو بازار روغن نیست!! خب تو این شهر به این بزرگی ده تا از این انبارا باشه که روغن موتور کل ماشینای مشهدی در حال احتکاره