آتش‌نشانان و پاکبانان مشهدی به عراق اعزام شدند

خوبه دیگه کم کم دارن کل نیروهای شهرداری رو میفرستن اون سمت! فقط امیدواریم تو خدمت رسانی به مردم شهر خودتون دچار مشکل نشین دوستان