مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی: از ۳۰ شهرستان استان خراسان رضوی در ۲۱ شهرستان آن کشت پنبه صورت می‎گیرد و ۷ شهرستان سبزوار، نیشابور، سرخس، رشتخوار، بردسکن، تایباد و درگز ۸۶ درصد سطح زیر کشت و تولید استان را در اختیار دارند

ما تا جایی که اطلاع داریم وقتی تو یک منطقه‌ای یک محصول فراوانی داره قیمتش از جاهای دیگه ارزونتره، واقعا تو مشهد پنبه از جاهای دیگه ارزون‌تره ؟!