مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی: رفع آلودگی هوای مشهد، در گرو همکاری ترکمنستان است

الان این کشور دوست و همسایه همکاری نکنه هوای ما دیگه پاک نمیشه؟ به شما مسئولین نمیشه اعتماد کرد و دعا میکنیم بارون بیاد هوا تمیز بشه