مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد: بالغ بر ۵۰ چشمه سرویس بهداشتی عمومی توسط بخش خصوصی در مشهد احداث می‌شود

سرویس بهداشتی عمومی توسط بخش خصوصی! بعد این بخش خصوصی چجوری درآمد زایی می‌کنه؟ آها همونایی ان که تا پول ندی راه نمیدن بریم داخل !