خراسان رضوی رتبه نخست در تولید گوشت قرمز را دارد

البته این گوشت‌هارو فکر نکنین مردم شهر همرو میخرن! شکر خدا خراسان‌رضوی در تعداد رستوران هم رتبه اول رو داره! امیدواریم روزی بیشترین مصرف گوشت رو سر سفره مردم داشته باشیم