روز پنج‌شنبه بعد از لغو نشست خبری سرمربی های تیم فوتبال شهرخودرو و پرسپولیس دبیر هیات فوتبال خراسان رضوی، خبرنگار پایگاه خبری افق مشهد را که در حال تنظیم این خبر بود با لحنی زشت از هیات فوتبال بیرون کرد!

این هیات فوتبال فقط همینو کم داشت! بعد از معاون شهردار و مدیر روابط عمومی علوم پزشکی، دبیر هیات فوتبال نفر سومی بود که از خجالت خبرنگاران در اومد! تازه ایشونم ادعای رسانه‌ای بودن داره! حالا منتظر عکس العمل رئیس هیات فوتبال که اتفاقا رئیس کمیسیون رسانه شورای شهر هم هستند، هستیم