شهردار مشهد طی پستی اینستاگرامی اعلام کرد به دعوت امام اوغلو شهردار استانبول راهی ترکیه شده است و هزینه این سفر را نیز از حقوق خود پرداخت کرده است

کار خوب رو باید تحسین کرد، ولی همراهان شما هم با هزینه شخصی رفتن؟ضمن اینکه اگر دعوت شده باشید اصلا هزینه‌ای ندارین و تمام هزینه ها با میزبان شماس