اتمام‌ حجت رئیس دانشگاه فردوسی با‌ دارندگان‌ مدارک D.B.A و M.B.A

تکلیف اونایی که این مدارک رو به عنوان دکترا استفاده کردن و تبلیغ کردن چیه؟ این اگر گول زدن مردم نیست پس چیه؟