با تصویب هیات مدیره شرکت شهر خودرو قرار است تیم پدیده شهر خودرو در فصل آینده تنها با نام شهر خودرو در لیگ برتر حاضر شود. .

حالا درسته باشگاه در انحصار شماست، اما خب اصالتأ مال مردم مشهد و زیر پرچم امام رضا س! کاش یه نام و نشونی هم از خاستگاهش داشت، نه؟!