واکنش مدیر مسئول روزنامه خراسان به تجمع دیروز دانشگاه تهران

به نظرتون یکم دیر نشده واسه توجه به فرهنگ و حجاب جوونامون؟!خیلی وقته اوضاع از دست در رفته! از همون موقعی که سر مسئولامون به سیاسی بازی گرم بود