مدیر کل استاندارد خراسان رضوی:علیه سه شهربازی و مجموعه تفریحی استان که به بازرسان این اداره کل اجازه ورود و آزمون تجهیزات و دستگاههایشان را نداده بودند در مراجع قضایی اعلام جرم شد. .

بی زحمت الان که هنوز حادثه فاجعه باری رخ نداده یه اقدامی بکنین! نذارین نوش دارو پس از مرگ سهراب بشه…قطعا اگه از دستگاه هاشون مطمئن بودن اجازه آزمایش میدادن دیگه، نه؟