پرونده پدیده که دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد است در چند روز گذشته به صورت فشرده در حال بررسی است . .

تا امروز ۵ جلسه دادگاه ، پشت سرهم برای پرونده پدیده در مشهد گذاشته شده است که این سرعت در رسیدگی به پرونده پرکشمکش پدیده واقعا جای تقدیر از دستگاه قضا و شخص ابراهیم رئیسی دارد.