این شب ها که مردم خیابان هنرستان به دلیل سروصدای زیاد و ترافیک طولانی این خیابان ناراضی هستند، مسئولین فرهنگی چه اصراری به برگزاری افطاری در خیابان دارند؟ حتما بایستی مردم از مساجد راهی کوچه و خیابان شوند؟

خداییش حق الناس واجب تر از افطاری دادنه دیگه، نه؟ شاید یه کاری ذاتأ خوب باشه اما نحوه برگزاریش باعث بد جلوه دادنش بشه! مسئولین دقت کنن که مسائل دینی جای آزمون و خطا نداره.