نصب آسانسور در ایستگاه شریعتی با وجود تردد زیاد شهروندان از جمله معلولین و‌ سالمندان، به دلیل مشکلات مالی به تعویق افتاده است!

خداییش این مهمتره یا برگزاری همایش های بی سر و ته؟ قائدتا اینجوری شهروند بیشتر مشتاق به استفاده از حمل و نقل عمومی میشه دیگه! امسال آسانسور نذارین سال دیگه گرون تر میشه ها، از ما گفتن بود.