کنده کاری و عملیات عمرانی در ماه مبارک رمضان باعث وارد شدن گرد و خاک داخل دهان روزه‌داران می‌شود و نارضایتی شهروندان را به همراه دارد .

فک کردین اینجام آلمانه که با شروع ماه رمضان همه ارگان ها به فکر روزه دارا باشن؟؟ تازه همه یادشون میفته کارای عقب مونده رو انجام بدن!