یک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به زمینه و امکانات مناسب زنبورداری و همچنین فراهم بودن منابع خورشیدی در ایران موفق به ساخت دستگاه استخراج کننده عسل به کمک انرژی خورشیدی شد. .

چیزی که تو ایران زیاده منابع و انرژیه! فقط کیه که قدرشو بدونه؟ این مخترعمونم همین امروز و فرداس که پذیرش یک دانشگاه خارجی دستش باشه!