شهردار مشهد طی حکمی, سعید صیفی را به سمت مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی مشهد منصوب کرد .

در روزهای گذشته مخاطبان زیادی برای رسانه تلخند مشهد مدارک مختلفی مبنی بر درست یا غلط بودن انتصاب مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی ارسال کرده‌اند ولی با توجه به رسالت تلخند مشهد مبنی بر اثبات موضوعات ارسالی امکان انتشار آنها تا بررسی عملکرد ایشان امکان ندارد .

رسانه تلخند مشهد برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون و خدمت به شهروندان شهر بهشت دارد