سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری:

دوچرخه سواری برای بانوان منع قانونی ندارد و تنها با مظاهر اعمال منافی عفت و بدحجابی برخورد خواهد شد.

بانوان مشهدی عزیز شما خوشحال نباشین، چون اصولا‌ قوانین برای مشهد متفاوته و تبصره های ویژه داره.