قیمت بلیط بازی شهر خودرو و پرسپولیس در بازار سیاه به ۱۳۰ هزار تومان رسید

علنی ترین نوع بازار سیاه دنیا رو به لطف دوستان در مشهد داریم برگزار می‌کنیم
اینجوری پیش بریم #قیمت بازی های آسیایی میلیونی میشه!