مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی: بیمارستان رضوی در سال ۹۵ حدود ۳ هزار بیمار غیرایرانی، در سال ۹۶ نزدیک به ۴ هزار بیمار غیرایرانی و در سال ۹۷ نیز پذیرای حدود ۱۰ هزار گردشگر سلامت داشته است

حالا اینکه قرار بود این بیمارستان خیریه باشه رو کار نداریم ولی درمان این تعداد بیمار غیر ایرانی باعث نمیشه بیماران ایرانی بدون درمان مناسب بمونن؟