وضعیت هر روز مسیر دوچرخه خیابان کاشانی

اصلا این مسیر درست شده برای پارک خودرو و گذاشتن وسایل اضافه مغازه‌ها و … و کلا دوچرخه و اینا همش بیشتر جنبه شوخی داره