رئیس سازمان محیط زیست کشور: به مدیرکل محیط زیست استان اعلام کردیم که تکلیف باغ وحش مشهد را مشخص کند، اگر باغ وحش هست و مجوز دارد، اصلاح شود و اگر باغ وحش هست و مجوز ندارد آن را تعطیل کنند

یعنی بعد این همه سال هنوز مشخص نیست باغ وحش مجوز داره یا نه؟ ممنون از این همه عدم نظارت در کشور !