رأی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال صادر شد و پیام در اخذ مجوز ناکام ماند

عاقبت حمایت مالی مستقیم شهرداری مشهد از تیم های ورزشی! پارسال میلیاردی خرج کردن از بیت‌المال امسال هیچی نموند از تیم ، حالا پیدا کنین پرتقال فروش را !!