تبریک یک مجتمع تجاری اداری به شهردار مشهد بابت انتصاب یک خانم به عنوان شهردار منطقه!

اولا اینکه این خانوم سرپرست هستند و هنوز شهردار منطقه نشدن دوما خود شهردار ایشون رو منصوب کردن چرا به خود شهردار تبریک میگین! سوما اگه تو این تبریکای بیخودی چیزی هست بگید ما هم بزنیم