زمستان سال گذشته مطلع شدیم افرادی اقدام به صدور ۲۷ مجوز صلاحیت بهداشتی جعلی با نرم‌افزار فتوشاپ کرده‌اند و بابت آن‌ها مبالغ میلیونی از نانواها گرفته‌اند

خب معلومه وقتی مدیران ارشد ما مدرک جعل می‌کنن بایدم توقع داشت نانوایی هم این کارو انجام بده، تازه این بنده خدا فوقش یک نون میده دست مردم ولی اون چندین میلیارد جابه‌جا میکنه