مجید خرمی سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد: شورای اداری روابط عمومی استان راه اندازی شود تا فضا برای گفتگو بین مدیران روابط عمومی فراهم گردد. .

پیشنهاده خوبیه به شرطی که از رسالت اصلی روابط عمومی ها که اطلاع رسانی موثق و مطمئن به عموم مردمه یادتون نره.