اسدی، مدیرعامل شرکت ترافیک الیت در توئیتی افزایش ۲۵ درصدی تعرفه پارکینگ حاشیه ای مشهد از ابتدای خرداد را اینگونه توجیه کرد! .

بازی با کلمات یعنی گول زدن مردم! خب یهو مستقیماً بگین میخوایم گرون کنیم دیگه! اصلاح تعرفه؟؟! از اعتراض مردم نگرانین یا جایگاهتون؟ شایدم چون هنوز خودتونم نمیدونین به خاطر ارائه کدوم خدمات میخواین پول بگیرین؟