شنیده شده در شب قدر و ضربت خوردن امام علی(ع) شهربازی پارک ملت مشهد باز بوده است .

احتمالا چون تو شب قدر همه‌ی کارها هزار برابر حساب میشه، درآمد شهربازی هم هزار برابر محسوب شده یه شب کسی سوار سورتمه نشه و جیغ نکشه نمیشه واقعا؟؟