بازدید اعضای شورای شهر مشهد از قطار شهری

یه موقع فک نکنین آقایون اذیت میشن یا تنبلی کردن ها، صرفاً جهت حفظ حرمت بانوان، زنونه و مردونه ش کردن. خداییش خود آقایون خجالت نکشیدن؟