معاون عمران و حمل ونقل شهردار مشهد:استفاده از توان بخش خصوصی در قطارشهری ضرورت دارد

بخش خصوصی منظور قرارگاه خاتم هست با واقعا بخش خصوصی ؟! چون در زمینه خصوصی سازی آتش‌نشانی هم یکی از مشکلات همین بود که کدوم بخش خصوصی!