مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی: این استان با هدف جذب گردشگر در دهمین نمایشگاه گردشگری و سفر آنادولی در شهر وان کشور ترکیه شرکت می‌کند

با هدف جذب گردشگر میرین ترکیه؟ حالا رفتین شهر وان یکمم تفریح کنین همش به فکر کار نباشین ولی وقتی تشریف آوردین مشهد بگین چند تا گردشگر با حضور شما در این نمایشگاه به میزان گردشگران مشهد اضافه شد!