اکبر خداوردی سرمربی تیم والیبال پیام خراسان :شهرداری و خانم رمارم قول حمایت داده‌اند

خب دوستان راهشو یاد گرفتن دیگه! بعد آقای اصولی و ریاضی، این بار نوبت به خانم رمارم بود که پول شهرداری رو ببره تو ورزش! انگار همه دست به کار شدن یک تیم راه میندازن بعد میرن شهرداری میگن پول مارو بدین