شهردار مشهد طی حکمی مریم عرب احمدی را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۱۱ منصوب کرد.

بالاخره خانم ها پست گرفتن در شهرداری، ما اینو به فال نیک میگیریم فقط نمیدونیم چرا سه چهار تا خانم داخل شهرداری دو شغله میشن؟ چرا حکم ایشون سرپرسته و قطعی نیست؟ و اینکه بوی انتخابات اومد و باید یجوری بانوان رو همراه کرد دیگه!