معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی : زائرسرای پاکستانی ها با همکاری خیرین، آستان قدس رضوی و مساعدت شهرداری مشهد به منظور تسهیل سفر زائران محروم این کشور به مشهد، احداث می شود.

الان کل مردم ایران بخوان بیان مشهد زائر سرا دارن! فکر کنم تو مشهد خیلیا خونه ندارن جسارتا اونا مقدم تر نبودن؟