مدیرکل حوزه زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی:موضوع حمل‌ونقل پاک یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شورای پنجم مشهد است.

البته فقط در حد دغدغه مونده! هم دوچرخه ندادن به مردم و هم حمل و نقل عمومی رو گرون کردن ولی دغدغه دارن این خیلی مهمه.