براساس آخرین سرشماری، ۱۹۴ هزار و ۴۶۰ واحد مسکونی در استان خراسان رضوی خالی از سکنه است

ما خودمون هم به خودمون رحم نمیکنیم! طرف حاضره خونش خالی بمونه ولی ۱۰۰ هزار تومن از اجارش کم نکنه تا یک خانواده به خونه برسن