مصطفی نصیری ورگ، مدیرکل راه‌آهن خراسان: خراسان رضوی رتبه نخست صادرات ریلی کشور را به خود اختصاص داده است .

اینکه رتبه اول صادرات ریلی رو داریم خیلی خوبه ولی استانی که بیشترین صادرات رو داره به نظرتون باید داخلش چند نفر فقیر و گرسنه وجود داشته باشه؟