یک انبار مخفی مملو از فیلتر هوا برای خودروهای سواری که حدود ۱۶ هزار عدد می باشد، در حاشیه شهر مشهد کشف و توقیف شد. عامل این اقدام به صورت قطره چکانی آن را در بازار عرضه می کرد. .

محتکر محترم کار ندارم چقدر سود میکنی، فقط حواست باشه قبل از رسیدن به سود حاصله از احتکار، به علت آلودگی هوا دار فانی رو وداع نگی!