آیت الله علم الهدی :لازم نیست در صداوسیما حتماً یک خانم، گوینده و مجری برنامه باشد. مال مردم را مخفیانه می خورند اما بی حجابی جنگ با خداست

الان یعنی اگه مجری زن نداشته باشیم دیگه حله؟ دنیا بهشته؟ البته خیالمون که بابت مال مردم خورا راحت شد چون یواشکیه، آدم یاد دوران کودکی میفته که وقتی روزه میگرفتیم یواشکی چیزی میخوردیم خدا نبینه!!