۱۳۷ هزار تماس با ۱۳۷ طی دو ماه از سوی شهروندان گرفته شده که ۵۴ هزار و ۷۱۰ مورد از آن پیگیری شده است. .

اینکه خیلی خوبه مردم نسبت به مسائل شهرشون حساس هستن، فقط لطفا آمار هم بدین که چند مورد از این پیگیری ها به نتیجه رسیده و مشکلات حل شده؟