فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان ‌رضوی بازداشت شد. کوروش صبوریان، مدیرکل پیشین نیز مهرماه ۱۳۹۷ بازداشت شده بود. .

چه دقت نظری دارن دوستان در انتخاب مدیرانی که با جوانان و تفریحات سالمشون در ارتباطن! چه جوونای ورزشکاره سالمی هم تربیت کنن این مدیرها

البته اصولا تو زندان!