مدرسه مختلط در مشهد !!!

بله دیگه انقدر به فکر کنسرت بودن که از چیزای دیگه یادشون رفته!! الان باید ببینیم اون دوستانی که در مطالبه‌گری ادعاشون میشه چه عکس‌العملی دارن.