بعضی از رسانه‌های مشهدی بعد از انتصاب سید جواد حسینی به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش، شروع به تخریب ایشان کردند .
حالا ما که از ایشون دفاع نمیکنیم ولی میگیم وقتی یک مشهدی داره به یک سمتی در حد وزارت میرسه بهتر نیست ازش حمایت کنید و اگر هم نقد دارین یکم محترمانه‌تر و بهتر مطرح کنید تا تخریب فرد مورد نظر؟!