با حکم وزیر کشور، فرمانداران شهرستان های سرخس و کاشمر منصوب شدند ولی خبری از فرماندار مشهد نیست .

یه جورایی به نظر میرسه مسئولین به این نتیجه رسیدن مشهد بدون فرماندار بهتر اداره میشه! قانون پایستگی فرمانداری مشهد میگه مقام فرمانداری مشخص نمیشه و فقط از سرپرستی به همون سرپرست منتقل میشه!